Lesvoorwaarden

De algemene lesvoorwaarden van Klarinetstudio Doornbos

Artikel 1

Het cursusjaar loopt van september tot en met juni. Het lesgeld is een jaarbedrag dat gebaseerd is op 37 wekelijkse lessen (of 19 lessen per twee week). Dit jaarbedrag wordt bij voorkeur verdeeld over 10 maanden (september – juni). Het verschuldigde maandbedrag moet voor de tiende van elke maand betaald worden. In de maanden juli en augustus hoeft geen lesgeld betaald te worden. Opzegging van de lessen is mogelijk aan het eind van het seizoen. Tijdens het seizoen geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 2

Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niettemin het lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen te worden doorbetaald. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die verzuimd worden na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte gedurende een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.

Artikel 3

Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid dienen binnen de verzuimperiode twee lessen te worden doorbetaald. Na twee niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.

Artikel 4

De vakantieperioden worden geregeld middels een vakantierooster, waarbij de vakantieperioden van de basisonderwijs in de lesplaats als uitgangspunt dienen.